Ansichtkaarten van de zeebodem

Recente geschiedenis van de Noordoostpolder:

Beelden in ‘kaart’ gebracht

Tijdens een fiets- of autorit door de Noordoostpolder lijkt het landschap op het eerste gezicht misschien vanzelfsprekend. Wellicht omdat het hoort bij de leefomgeving, of omdat de gedachten ergens anders zijn. Bij een tweede blik valt misschien op dat de wegen zo recht zijn, of dat de boerderijen voor een groot deel hetzelfde zijn; dezelfde stijl, dezelfde aanblik.

De Noordoostpolder, als onderdeel van plan ‘Lely’, was planologisch sterk doordacht met een visie gebaseerd op de wijze van leven in de vooroorlogse periferie van Nederland. Kenmerkend in de eerste jaren was de insluiting van de eilanden Urk en Schokland en de informele status die het kreeg als onderduikersparadijs: nieuw land dat al snel geschiedenis maakte.

Maar wat gebeurde er daarna? Hoewel er nog weleens grappen worden gemaakt over de Noordoostpolder in relatie tot het woord geschiedenis, staat het leven in de polder niet stil. Er is veel gebouwd, veel afgebroken, functies van gebouwen zijn veranderd, maar ook de economische activiteiten in de Noordoostpolder zijn ontwikkeld. Dit wordt zichtbaar in de openbare ruimte.

Een belangrijk gegeven is dat in de decennia na de Tweede Wereldoorlog veel ansichtkaarten zijn gemaakt met foto’s van verschillende plekken in de polder. Deze kaarten schetsen een beeld van een polder in ontwikkeling, beelden die voor sommigen nostalgische waarde hebben. De beelden kunnen nieuwsgierig maken naar de verschillende verhalen die schuilgaan achter een bepaalde plek op een zeker moment. Tegelijkertijd geeft het ook inzicht in de ontwikkeling van het landschap en het huidige maatschappelijke leven.

Ik hoop met deze website van ansichtkaarten van de Noordoostpolder de bezoeker bewust te maken van diens recente geschiedenis, waarbij ik een middel gebruik dat juist in deze tijd van e-verkeer steeds schaarser wordt.

Ik ben de site momenteel aan het vernieuwen en pas deze nog geregeld aan. Blijft u vooral terugkomen om de veranderingen te bekijken. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, kunt u deze via het contactformulier naar mij verzenden. Ik hoop uw reacties snel te mogen ontvangen.